top of page

Disclaimer

 

Deze webpagina is met grote zorg samengesteld door Van Zuylen Vastgoed Partner. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop.

Van Zuylen Vastgoed Partner is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/ of onvolkomenheden ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De inhoud van (de pagina's op) deze website is het auteursrecht van Van Zuylen Vastgoed Partner. Behoudens als hierna aan te geven is het gebruik ervan, van een geheel of een deel, danwel vermenigvuldiging, verandering of vermeerdering in welke vorm dan ook, verboden.

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

bottom of page